Handledning till restaurangkontrakt

Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Hotell & Restaurangföretagare har i samråd tagit fram ett standardhyreskontrakt för restauranger. Standardkontraktet med tillhörande handledning ger parterna ett bra underlag för att teckna ett kontrakt som så långt som möjligt ger både hyresvärd och hyresgäst en tydlig överenskommelse. Syftet med denna handledning är att fästa parternas uppmärksamhet på de frågor som särskilt bör diskuteras vid ingående av hyreskontrakt för restaurangverksamhet.

Restauranghyreskontraktet finns elektroniskt på www.fastighetsagarnadokument.se eller beställa som pappersblankett här i webbshopen under rubriken Blanketter.

 

Artikelnummer: 802021
Antal sidor: 46
Utgivare: Fastighetsägarna Sverige och Visita
Utgivningsår: 2012
Antal: 
Ordinarie pris: 240,00 kr
Medlemspris: 120,00 kr